Brengt je in beweging!

Nieuws

Campagne ‘Zien drinken doet drinken’

woensdag 26 oktober 2022

Maandag 7 november 2022 start de campagne 'Zien drinken, doet drinken'. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen.

Ouders hebben door hun voorbeeldgedrag invloed op hoe jongeren denken over alcoholgebruik en welke effecten zij verwachten van het gebruik. Kinderen die hun ouders zien drinken, ontwikkelen gemiddeld positievere cognities (kennis, normen en verwachtingen) ten opzichte van alcoholgebruik in vergelijking met kinderen die hun ouders niet zien drinken.

Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid die ouders zelf aangeven te drinken. Ouders denken vaak het goede voorbeeld te geven door hun eigen alcoholgebruik in de hand te houden. Voor het kind gaat het om het zien drinken van alcohol; dát is een belangrijke voorspeller van het drinkgedrag van het kind.

Het zijn niet alleen de ouders die een belangrijke voorbeeldrol hebben voor kinderen. De boodschap ‘Zien drinken, doet drinken’ geldt ook voor andere volwassenen in de omgeving van kinderen: opa’s en oma’s, goede vrienden van de ouders, maar ook de trainer of scheidsrechter op de sportclub.

Het is belangrijk dat ouders en andere opvoeders zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie wanneer ze alcohol drinken in het bijzijn van kinderen. Dat kinderen van alles kopiëren is vanzelfsprekend. Het is goed om hierbij stil te blijven staan. Wil je meer lezen over wat jouw voorbeeld gedrag doet? Ga dan naar de website Zien drinken, doet drinken!

Poster Zien drinken doet drinken 

Recente nieuwsitems