Brengt je in beweging!

Verenigingen

Een sportvereniging draaiende houden, lijkt steeds meer op het runnen van een bedrijf. Zorgen voor een goede organisatiestructuur, goede afstemming tussen vrijwilligers, de weg weten naar subsidies en natuurlijk voldoen aan wet- & regelgeving. Veel organisaties zijn aangesloten bij een sportbond. Die organiseert vaak een regionale en landelijke competities en biedt bestuurlijke en organisatorische ondersteuning. 

Daarnaast zijn er lokale en regionale organisaties die verenigingen kunnen ondersteunen of een aanbod hebben. Vanuit het Sport- & Preventieakkoord zijn er gelden beschikbaar voor het organiseren van bijscholingen en opleidingen. Ook kan een vereniging ondersteuning krijgen bij een proces rondom verduurzaming. Voor meer informatie over deze scholingen kun je contact opnemen met Annemarie van Deelen

In Nunspeet organiseert het Servicepunt Vrijwilligers verschillende workshops en bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Daarnaast is het servicepunt de plek waar vraag en aanbod van vrijwilligers samenkomen. 

Trainingen Samen dementievriendelijk

De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedraaien in de samenleving. Daarvoor is het van belang dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van dementie. Hoe kun je het herkennen, hoe ga je ermee om, maar ook naar wie kun je doorverwijzen?

Om die reden wordt in samenwerking met Alzheimer Nederland en Stichting Welzijn Nunspeet gratis trainingen georganiseerd voor inwoners en vrijwilligers in de gemeente Nunspeet. De trainingen worden verzorgd van 19.30 tot 22.00 uur in de Ontmoetingszaal van SWN in Veluvine. Je kunt je aanmelden voor een gratis training bij Judith Lutgerink van de Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) via judith@welzijnnunspeet.nl, of via telefoonnummer 0341 252020.

Data trainingen: 

Kijk voor meer informatie in de flyer!