Brengt je in beweging!

Nieuws

Werk jij mee aan een Sportief & Gezond Nunspeet?

donderdag 11 juni 2020

Diverse organisaties zijn in de afgelopen maanden betrokken geweest bij de totstandkoming van het Sport- en Preventieakkoord in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten. Met als doel om méér mensen in onze mooie gemeente te stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl door meer te gaan bewegen en sporten.

Alle inbreng is samengebracht in een akkoord met informatie en ideeën dat nu klaar ligt ter ondertekening. 

Je vindt het akkoord op de website.

Om alle mooie ideeën en initiatieven tot uitvoering te brengen zijn we op zoek naar partners. Het is van belang dat je een gezonde leefstijl door sport en bewegen in onze gemeente een warm hart toedraagt en graag wil dat de acties uit het akkoord uitgevoerd gaan worden. Je kunt dit laten blijken door het akkoord te ondertekenen via bijgevoegd formulier. Graag ontvangen we dit uiterlijk 17 juni retour via netwerkbijeenkomst@nunspeet.nl

 

Wat betekent jouw ondertekening? 

Dit betekent dat je de inhoud van harte ondersteunt en je inzet om actief en naar vermogen bij te dragen aan de verwezenlijking van een of meer ideeën. De één doet dat met de uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken over een plan. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen zijn welkom. Er zitten geen financiële of andere verplichtingen aan ondertekening. Het gaat om de oprechte intentie om samen de ideeën uit dit akkoord tot stand te brengen of mogelijk te maken.

 

Feestelijke aftrap: 7 juli 

Van 19.30 tot 20.30 uur ben je van harte welkom op de locatie van de Hockeyclub in Nunspeet om samen de totstandkoming van dit akkoord te vieren, natuurlijk met de nodige corona-maatregelen. Een uitnodiging met programma volgt nog. 

Recente nieuwsitems