Brengt je in beweging!

Routekaart MQ Scan

De MQ Scan wordt twee keer per jaar afgenomen bij een aantal basisscholen in de gemeente Nunspeet. De MQ scan bestaat uit een behendigheidsparcours met in totaal 7 onderdelen die de kinderen moeten afleggen. Terwijl zij dit doen wordt de tijd die het kind over het parcours doet bijgehouden en wordt gekeken of het kind moeite heeft gehad met een onderdeel van het parcours. Op deze manier is te achterhalen of een kind gemiddeld, (ruim) boven- of (ruim) onder gemiddelde motorische vaardigheden heeft voor zijn of haar leeftijd.

Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport en bewegen en blijven ook langer bewegen. Kinderen die (ruim) onder gemiddeld scoren zijn mogelijk gebaat bij wat extra ondersteuning. Op de routekaart zijn de mogelijkheden in kaart gebracht in relatie met de resultaten van de MQ scan. De routekaart is grotendeels gericht op kinderen die (ruim) onder gemiddeld scoren, maar kinderen die een andere score behaald hebben en meer behoefte hebben aan bewegen kunnen ook terecht op de routekaart.

Onderstaand volgt meer uitleg over alle doorverwijsmogelijkheden die op de routekaart staan.

 

 
Scoort uw kind meermaals ruim onder het gemiddelde? Dan kan het goed zijn om langs te gaan bij de jeugdarts. De jeugdarts vervult een centrale rol bij het monitoren van de motorische ontwikkeling en bij het signaleren en verwijzen naar adequate behandeling. Hierdoor kan een totaalbeeld van de gezondheid en ontwikkeling van het kind worden gevormd voordat er wordt overgegaan tot behandeling.

Neem hiervoor contact op met de jeugdarts van de school of neem contact op via onderstaande gegevens:

Centrum voor Jeugd en Gezin Nunspeet (CJG) 
Zorgplein De Enk
Stationsplein 18a
8071 CH Nunspeet
Telefoonnummer: 0341 - 799 90
Emailadres: info@cjgnunspeet.nl

 

 
De kinderfysiotherapeut en de Kinderoefentherapeut zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen in het bewegen en/of de motorische ontwikkeling.

In de schoolleeftijd kunnen zij uw kind goed begeleiden wanneer het bijvoorbeeld moeite heeft met het meedoen aan de gymles, het buiten spelen of zwemles of wanneer er problemen zijn in de fijn-motorische taken zoals schrijven & knutselen.

Specifieke hulpvragen kunnen zijn:

Een afspraak maken bij de kinderfysio- of oefentherapeut kan zonder verwijzing van een arts. Ook wanneer u als ouder twijfelt of bij uw kind de motorische ontwikkeling goed verloopt, kunt u advies inwinnen bij de kinderfysio- of oefentherapeut. Dit kan heel verhelderend zijn en de oplossingen zijn vaak eenvoudig!

De vergoeding vindt 18x plaats vanuit de basisverzekering.

Praktijken voor Kinderfysiotherapie en Kinderoefentherapie in Nunspeet:

Intraverte 
Locaties in Nunspeet en Hulshorst 
www.intraverte.nl   
T 0578 688127                                                                                                                                                                  

MOOR Kids kinderfysiotherapie 
Locaties in Nunspeet en Elspeet 
www.moor-kids.nl 
T 038 420 47 37    

One of a kind kinderfysiotherapie 
Locaties in Nunspeet  
www.oneofakind-kinderfysiotherapie.nl 
T 06 19511924

Fysiotherapie Roelofs 
Locaties in Nunspeet 
www.fysiotherapieroelofs.nl 
T 0341 254343

 

 
Zoek de juiste sport 
Binnen de gemeente Nunspeet is een groot aanbod aan verschillende sport- en beweegmogelijkheden voor kinderen. Nunspeet Beweegt kan een rol spelen door te helpen bij het zoeken naar een sport die bij uw kind past. Dit kan een sport zijn die uw kind meer uitdaging geeft of die uw kind helpt bij zijn/haar motorische ontwikkeling.

Buitenspelen in de wijk 
In de maanden maart tot en met september kun je lekker buitenspelen samen met Nunspeet Beweegt. Wij zijn deze maanden op verschillende plekken in de gemeente Nunspeet te vinden. Houd onze Facebook of Instagram in de gaten voor de laatste info over buitenspelen in de wijk of kijk op onze website

 

 
Heeft uw kind behoefte aan meer beweging? Op woensdagmiddag wordt in De Brake van 16.00 – 17.00 uur een buitenschoolse gymles gegeven voor kinderen van groep 3 t/m 8. De buitenschoolse gymles is te vergelijken met de reguliere les bewegingsonderwijs. De les is voor alle kinderen toegankelijk!

Tijdens de lessen maken de kinderen op een speelse manier kennis met allerlei bewegingsactiviteiten binnen domeinen van de sport (atletiek, turnen, spel, zelfverdediging). Te denken valt aan stoeispelletjes, tikspelletjes, werpen en vangen, touwzwaaien, trampoline springen, groepsspellen etc. Hierdoor ontwikkelen de kinderen spelenderwijs veel bewegingsvaardigheden voor nu en later!

Aan de buitenschoolse gymles zitten kosten verbonden. De buitenschoolse gymles kost €20,- per 4 weken (als een les uitvalt i.v.m. vakantie wordt deze niet in rekening gebracht). Ook is er sprake van een minimale deelname van 3 maanden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website of kunt u contact opnemen via: info@simply-sports.nl.