Brengt je in beweging!

JOGG

JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht              

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind. Denk hierbij aan de thuissituatie, school, de buurt, vrije tijd, werk en media. 

In samenwerking met de gemeente Nunspeet worden de belangrijkste pijlers voor de JOGG aanpak gemaakt. Samen met lokale themacampagnes bieden zij een sterke basis voor een lokale aanpak op maat. Maar de JOGG aanpak realiseert de JOGG regiseur niet alleen, dit gebeurd samen met een lokaal netwerk om draagvlak te creëeren uit de omgeving. 

Doelstellingen

Doelstelling 1: Voorlichting
Ter voorkoming van- en over de gevolgen van overgewicht moeten ouders van kinderen op de hoogte worden gebracht van verschillende thema’s, zoals; Bewegen, Ontbijten, Fruit en groente, ontmoedigen van Frisdrankgebruik en ontmoedigen van TV kijken/computeren (BOFFT). 

Doelstelling 2: Gezonder eten en voldoende bewegen
Bevorderen van water drinken en het eten van fruit en groente. Ook het stimuleren van dagelijks bewegen onder en na schooltijd hoort hierbij. 

Doelstelling 3: Zorg en begeleiding bij kinderen met overgewicht
Het inrichten van een structuur voor én door nunspeetse zorgpartners, zodanig dat een kind op een goede manier kan worden doorverwezen. Er is een sluitende ‘ketenaanpak’ waarin het kind met overgewicht of obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen naar geschikte zorgprogramma’s.

Doelstelling 4: Aanbod gezonder assortiment voedingsmiddelen
Verstrekkers en verkopers van voedingsmiddelen worden gemotiveerd hun assortiment gezonder te maken. Hiertoe rekenen we o.a. school- en sportkantines.

Doelgroepen 

JOGG wordt ingezet in heel Nunspeet. JOGG richt zich op alle jeugd van Nunspeet van 0-19 jaar. Daarbij ligt in eerste instantie de meeste focus op de leeftijdsgroep 4-12 jaar, de basisschoolleeftijd.

 

Meer informatie kunt u aanvragen via Stefan de Weerdt.